Wybierz budynek

Zapoznaj się z planami budynków i rozkładami mieszkań - pobierz dokumentację.

Budynek I

Rozkład mieszkań
Zobacz

Budynek II

Rozkład mieszkań
Zobacz

Budynek III

Rozkład mieszkań
Zobacz

Budynek IV

Rozkład mieszkań
Zobacz

Budynek V

Rozkład mieszkań
Zobacz
Budynek V

Nr lokalu / Rozkład (PDF)

Powierzchnia całkowita (m2)

Cena za lokal (zł)

Status

Piętro

Balkon (m2)

Ekspozycja

V / 1 pobierz

32,69

380 838.50

dostępne

I

4,8

wschód

V / 2 pobierz

51,57

515 700.00

dostępne

I

4,8 + 6,7

wschód, południe

V / 3 pobierz

51,57


rezerwacja

I

4,8 + 6,7

południe, zachód

V / 4 pobierz

33,23

387 129.50

dostępne

I

4,8

zachód

V / 5 pobierz

37,89

433 840.50

dostępne

I

4,8

zachód

V / 6 pobierz

51,57

515 700.00

dostępne

I

4,8 + 6,7

zachód, północ

V / 7 pobierz

59,80

574 080.00

dostępne

I

4,8 + 6,7

północ, wschód

V / 8 pobierz

32,69

380 838.50

dostępne

II

4,8

wschód

V / 9 pobierz

51,57

515 700.00

dostępne

II

4,8 + 6,7

wschód, południe

V / 10 pobierz

51,57


sprzedane

II

4,8 + 6,7

południe, zachód

V / 11 pobierz

33,23


sprzedane

II

4,8

zachód

V / 12 pobierz

37,89


rezerwacja

II

4,8

zachód

V / 13 pobierz

51,57

515 700.00

dostępne

II

4,8 + 6,7

zachód, północ

V / 14 pobierz

59,80


sprzedane

II

4,8 + 6,7

północ, wschód

V / 15 pobierz

32,84

382 586.00

dostępne

III

4,8

wschód

V / 16 pobierz

45,28

475 440.00

dostępne

III

6,7

wschód, południe

V / 17 pobierz

45,28

475 440.00

dostępne

III

6,7

południe, zachód

V / 18 pobierz

33,23

sprzedane

III

4,8

zachód

V / 19 pobierz

37,89

433 840.50

dostępne

III

4,8

zachód

V / 20 pobierz

45,28

475 440.00

dostępne

III

6,7

zachód, północ

V / 21 pobierz

52,99

514 003.00

dostępne

III

6,7

północ, wschód